Yönetim Sistemleri Politikamız

GİRİŞİM olarak; en üst kalite seviyesinde çalışmalarımızı gerçekleştirirken, çalışmalarımızın tüm aşamalarında aşağıda belirtilen çalışma ilkelerine uyacağımızı taahhüt ederiz.

• KALİTE

  •            Müşteri taleplerini zamanında ve istenilen şekilde karşılamayı, kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve çalışanların sisteme katılımını sağlamak için gerekli altyapıyı hazırlamayı,

  •            Yasal mevzuatı takip etmeyi ve uymayı,

  •            Stratejik hedeflerine ulaşmaya çalışırken, faaliyet gösterdiği ülkenin yasal gerekliliklerine uygun, etkin ve verimli bir kalite sistemi uygulamayı,

  •            Sistemini sürekli geliştirmek için teknolojiyi sürekli izleyerek yenilikleri şirket yapısına katmak için gerekli kaynakları kullanmayı,

  •            Proseslerin her evresinde ölçülebilir hedefler belirleyerek, yenilikçi ve rekabetçi bir çizgide olabilmek için sistemleri sürekli iyileştirmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemeyi


• YASAL ŞARTLARA UYUM

Tüm kanuni yükümlülüklere uygun olarak hareket etmek. “Gönüllülük” esasından hareketle, kanuni yükümlülükler ve standartların ötesinde bir mükemmellikte çalışmak.


• EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME

Planlı ve ihtiyaca bağlı plansız eğitimlerle müşteri beklentilerine duyarlı, saygılı, yenilikçi insan kaynağını oluşturmak suretiyle sistemlerimizin etkinliğini arttırmak.


• SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞTİRME

Üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katılımıyla uygulamakta olduğumuz yönetim sistemlerinin şartlarına uymak ve sistemlerin performansını / etkinliğini sürekli geliştirmek.