• PKS - 1K Harici olarak tüm panolarla çalışabilir.

• SAK Kontaktörüne ihtiyacı yoktur.

• KAK Kontaktörüne ihtiyacı yoktur kendi içinde barındırmaktadır.

• Otomatik kapı için 220 VAC yi üretir.Kurtarma süresince

220VAC yi uretir.

• Asansör revizyonda ise LCD ekranda “REVIZYONDA

KURTARMA YOK” uyarısı verir ve kurtarma

yapmaz

• Elektrik kesintisinde emniyet devrelerini üzerine

alır ve panonun besleme trafosuna giden elektriği

keser ve emniyet devrelerini kontrol ederek asansörü

kurtarır.

• JF kontağının kattaki pozisyonu (açık/kapalı) seçimi

vardır.

• Durdurucu Bi-stabil(JF) algılandıktan sonra duruncaya

kadar geçen süre ayarlanabilmektedir.

• PKS - 1K’nın üzerinde bulunan LCD ekran sayesinde

maksimum seyir süresi,JF kestikten sonra haraket

süresi,kilit kestikten sonra JF e ulaşıncaya kadar

geçen sure,lisan seçimi yapılabilmektedir.

• Hatalar ve çalışma süreci PKS - 1K üzerinde bulunan

LCD ekrandan izlenebilir.

• Kurtarma süresi ayarlanabilmektedir.

• Kurtarma süresi boyunca kapıyı sürekli besleyerek

ve kapa komutu vererek otomatik kapının kapalı

kalmasını sağlar.

• Enerjiyi 4 veya 5 adet kuru aküden sağlar. Aküleri

sürekli şarj etmez. Aküler dolunca şarjı keser ve her

ay aküleri kendi içindeki yükle boşaltıp tekrar şarj

eder.

• Asansör panosuna adapte edilmesi son derece basittir.

• Tek hızlı,çift hızlı veya hız kontrollü tüm panolarda

uygulanabilir.

• Türkçe ve İngilizce dil seçeneği menüsünde vardır.

• Elektrik kesintisinde eğer asansör katında ve

otomatik kapı kapalıysa otomatik kapıyı açarak

yolcuların tahliyesini sağlar.

• Kurtarmada en kolay haraket yönünü seçerek kurtarmayı

sağlar. Böylece akülerin zorlanması engellenmiş

olur.

• Açık çevrim çalışmaktadır.

• Lirpompa enerji vermeden çalışabilmektedir.

220VAC lirpomp çıkışı bulunmaktadır ve bu

çıkışla eğer varsa PW kapı kontrol edilebilir.