PKS - 1K Harici olarak tüm panolarla çalışabilir.          SAK Kontaktörüne ihtiyacı yoktur.          KAK Kontaktörüne ihtiyacı yoktur kendi içinde barındırmaktadır.          Otomatik kapı için 220 VAC yi üretir.Kurtarma süresince 220VAC yi uretir.          Asansör revizyonda ise LCD ekranda ?REVIZYONDA KURTARMA YOK? uyarısı verir ve kurtarma yapmaz.          Elektrik kesintisinde emniyet devrelerini üzerine alır ve panonun besleme trafosuna giden elektriği keser ve emniyet devrelerini kontrol ederek asansörü kurtarır.          JF kontağının kattaki pozisyonu (açık/kapalı) seçimi vardır.          Durdurucu Bi-stabil(JF) algılandıktan sonra duruncaya kadar geçen süre ayarlanabilmektedir.          PKS - 1K?nın üzerinde bulunan LCD ekran sayesinde maksimum seyir süresi, JF kestikten sonra haraket süresi, kilit kestikten sonra JF e ulaşıncaya kadar geçen sure, lisan seçimi yapılabilmektedir.          Hatalar ve çalışma süreci PKS - 1K üzerinde bulunan LCD ekrandan izlenebilir.          Kurtarma süresi ayarlanabilmektedir.          Kurtarma süresi boyunca kapıyı sürekli besleyerek ve kapa komutu vererek otomatik kapının kapalı kalmasını sağlar.          Enerjiyi 4 veya 5 adet kuru aküden sağlar. Aküleri sürekli şarj etmez. Aküler dolunca şarjı keser ve her ay aküleri kendi içindeki yükle boşaltıp tekrar şarj eder.          Asansör panosuna adapte edilmesi son derece basittir.          Tek hızlı,çift hızlı veya hız kontrollü tüm panolarda uygulanabilir.          Türkçe ve İngilizce dil seçeneği menüsünde vardır.          Elektrik kesintisinde eğer asansör katında ve otomatik kapı kapalıysa otomatik kapıyı açarak yolcuların tahliyesini sağlar.          Kurtarmada en kolay haraket yönünü seçerek kurtarmayı sağlar. Böylece akülerin zorlanması engellenmiş olur.          Açık çevrim çalışmaktadır.          Lirpompa enerji vermeden çalışabilmektedir.          220VAC lirpomp çıkışı bulunmaktadır ve bu çıkışla eğer varsa PW kapı kontrol edilebilir.   PKS-1K RESCUE CARD -          PKS-1K Operates with all panels eternally -          No need for SAK contactor -          No need for KAK contactor, it contains it in itself. -          Generates 220 VAC for automatic door. Produces 220 VAC during rescue -          If the elevator is revision, AT THE REVISION NO RESCUE? warning appears on the LCD screen and rescue is not executed. -          In case of power failure, it undertakes safety circuits on itself and cuts off the power to feeding transformer and saves the lift by checking the safety circuits. -          Selection for position of the JF contact at floor (open/close) -          Period of time until the lift stops after Stopper -          Bi-stable (JF) is perceived can be adjusted. -          The maximum running time, movement time after JF cut off, period of time from lock cut off until it reaches to JF and the language can be selected with the LCD screen on PKS-1K -          Errors and operation process can be monitored by LCD screen on PKS 1K -          Rescue time can be adjusted -          By feeding the door continuously during whole rescue time and giving command to close, it ensures that automatic door remains closed. -          Provides energy from 4 or 5 dry accumulator. Does not continuously charge the accumulators. Stops charging when the batteries are full and every month discharges the accumulators with their own load and charges again. -          Very easy to adapt to the elevator panel -          Can be applied in single-speed, double speed or speed-controlled panels -          Turkish and English languages are available in language menu -          In case of power failure, if the elevator is at the floor and the automatic door is closed, opens the automatic door and allows evacuation of passengers -          Selects easiest movement direction in rescue and allows rescue and prevents strain on the accumulator -          Operates open circuit -          The Lirpump operates without power. There is 220VAC lirpump outlet and it is possible to control the PW door with this outlet.