• PKS - 1K Harici olarak tüm panolarla çalışabilir.
• SAK Kontaktörüne ihtiyacı yoktur.
• KAK Kontaktörüne ihtiyacı yoktur kendi içinde barındırmaktadır.
• Otomatik kapı için 220 VAC yi üretir.Kurtarma süresince
220VAC yi uretir.
• Asansör revizyonda ise LCD ekranda “REVIZYONDA
KURTARMA YOK” uyarısı verir ve kurtarma
yapmaz
• Elektrik kesintisinde emniyet devrelerini üzerine
alır ve panonun besleme trafosuna giden elektriği
keser ve emniyet devrelerini kontrol ederek asansörü
kurtarır.
• JF kontağının kattaki pozisyonu (açık/kapalı) seçimi
vardır.
• Durdurucu Bi-stabil(JF) algılandıktan sonra duruncaya
kadar geçen süre ayarlanabilmektedir.
• PKS - 1K’nın üzerinde bulunan LCD ekran sayesinde
maksimum seyir süresi,JF kestikten sonra haraket
süresi,kilit kestikten sonra JF e ulaşıncaya kadar
geçen sure,lisan seçimi yapılabilmektedir.
• Hatalar ve çalışma süreci PKS - 1K üzerinde bulunan
LCD ekrandan izlenebilir.
• Kurtarma süresi ayarlanabilmektedir.
• Kurtarma süresi boyunca kapıyı sürekli besleyerek
ve kapa komutu vererek otomatik kapının kapalı
kalmasını sağlar.
• Enerjiyi 4 veya 5 adet kuru aküden sağlar. Aküleri
sürekli şarj etmez. Aküler dolunca şarjı keser ve her
ay aküleri kendi içindeki yükle boşaltıp tekrar şarj
eder.
• Asansör panosuna adapte edilmesi son derece basittir.
• Tek hızlı,çift hızlı veya hız kontrollü tüm panolarda
uygulanabilir.
• Türkçe ve İngilizce dil seçeneği menüsünde vardır.
• Elektrik kesintisinde eğer asansör katında ve
otomatik kapı kapalıysa otomatik kapıyı açarak
yolcuların tahliyesini sağlar.
• Kurtarmada en kolay haraket yönünü seçerek kurtarmayı
sağlar. Böylece akülerin zorlanması engellenmiş
olur.
• Açık çevrim çalışmaktadır.
• Lirpompa enerji vermeden çalışabilmektedir.
220VAC lirpomp çıkışı bulunmaktadır ve bu
çıkışla eğer varsa PW kapı kontrol edilebilir.