Genel korozyon şartlarında tanelerarası korozyona karşı yüksek dayanıma sahiptir. Östenitik tip Cr-Nili çeliklerin kaynağında kullanılır. Düşük karbonlu bir kaynak metali verir.