Düşük sıcaklıklarda çalışan (-196°C) ve yüksek mekanik dayanıma sahip alüminyum alaşımlarının kaynağında kullanılır.