Özellikle alaşımsız çelikler üzerindeki yarı otomatik ve tam otomatik kaynak uygulamalarında kullanılan yüzeyi bakır kaplı gazaltı kaynak telidir.AS SG2 gazaltı kaynak teline oranla daha yüksek miktarda silisyum (Si) ve manganez (Mn) içerir.?50 ile 450°C arasındaki sıcaklıklarda çalışan parçaların kaynağında kullanılabilir.