Bazik karakterli bir örtüye sahiptir. Özellikle % 5 Cr - % 0,5 Mo’li çeliklerin kaynağında kullanılır. Kaynak metali 550°C’a kadarki çalışma sıcaklıklarına dayanıklıdır. Düşük hidrojen içeriği sayesinde kaynak metali sürünmeye karşı dayanım gösterir. Verimi % 110’dur. Elektrodun DC (+) kutupta kullanılması önerilir.TS EN 1599 : E CrMo 5 B 42 AWS A5.5 : E8018-B6