Rutil karakterli bir örtüye sahiptir. Kaynak metali Cr-Mo alaşımlı olup özellikle yüksek sıcaklık dayanımına sahip basınçlı kazan ve boru çeliklerinin kaynağında kullanılır. 570°C’a kadarki çalışma sıcaklıklarında sık olarak kullanılan 13 CrMo 44 türü çeliklerin kaynağı için idealdir. Temiz ve gözeneksiz kök pasoların oluştu-rulmasına olanak sağlar. TS EN 1599 : (E CrMo 1 R 12) AWS A5.5 : (E8013-B2)