Bazik karakterli kalın bir örtüye sahiptir. Kaynak metali yaklaşık % 1 Ni içerir. Özellikle -60°C’a kadarki düşük sıcaklıklarda yüksek tokluk değerine sahip çeliklerin ve ince taneli çeliklerin kaynağında kullanılır. Yukarıdan aşağıya hariç tüm pozisyonlarda kaynak kabiliyeti çok iyidir. Kaynak metalindeki yayınabilir hidrojen miktarı 5 ml/100 gr’ın altındadır. Verimi % 120’dir.TS EN ISO 2560-A : E 50 6 1 Ni B 42 H5 AWS A5.5 : E8018-C3 H4 EN ISO 2560-A : E 50 6 1 Ni B 42 H5