Bazik karakterli örtüye sahiptir. Çok yüksek kalitede ve fosfor, kükürt gibi safsızlık elementlerinin çok düşük miktarlarda bulunduğu kaynak dikişleri elde edilir. Orta ve yüksek dayanıma sahip çeliklerde 430 N/mm² akma dayanımını garanti eder.Elde edilen kaynak dikişlerinin homojen olması nedeniyle 2,5 ve 3,25 mm çapındaki elektrodların kök paso uygulamalarında kullanılması özellikle hassas kaynak uygula-malarında büyük avantaj sağlar.