Bazik karakterli örtüye sahiptir. Özellikle yukarıdan aşağıya dik pozisyonda maksimum çap ve amper seçilerek yüksek kaynak hızlarında çalışma olanağı sağlar. Bu özelliği sayesinde bazı durumlarda selülozik elektrodların yerine kullanılabilmektedir. Kaynak metali çatlamaya karşı yüksek dayanıma sahiptir.